Top phim hot: Phineas and Ferb; Bác Sĩ; Hậu Duệ Mặt Trời; Bạn Trai Tôi 500 Tuổi; Khi Người Đàn Ông Yêu; CEO Tài Ba

Bài viết mới nhất

+Tiếng Nhật

05th Jun 2017

More

Tổng hợp Kanji N1

Biên soạn theo list kanji từ điển Mazi: http://mazii.net/#/jlpt Ôn thi jlpt, nếu các bạn học thuộc hết kanji trước thì sau đó ôn từ vựng và đọc hiểu sẽ dễ...

+Tiếng Nhật

04th Jun 2017

More

Tổng hợp Kanji N2

Biên soạn theo list kanji từ điển Mazi: http://mazii.net/#/jlpt Ôn thi jlpt, nếu các bạn học thuộc hết kanji trước thì sau đó ôn từ vựng và đọc hiểu sẽ...

+Tiếng Nhật

03rd Jun 2017

More

Tổng hợp Kanji N3

Biên soạn theo list kanji từ điển Mazi: http://mazii.net/#/jlpt Ôn thi jlpt, nếu các bạn học thuộc hết kanji trước thì sau đó ôn từ vựng và đọc hiểu sẽ dễ...

+Tiếng Nhật

02nd Jun 2017

More

Tổng hợp Kanji N4

Biên soạn theo list kanji từ điển Mazi: http://mazii.net/#/jlpt Ôn thi jlpt, nếu các bạn học thuộc hết kanji trước thì sau đó ôn từ vựng và đọc hiểu sẽ dễ...

+Tiếng Nhật

01st Jun 2017

More

Tổng hợp Kanji N5

Biên soạn theo list kanji từ điển Mazi: http://mazii.net/#/jlpt Ôn thi jlpt, nếu các bạn học thuộc hết kanji trước thì sau đó ôn từ vựng và đọc hiểu sẽ dễ...

+Tiếng Nhật

31st May 2017

More

Từ vựng tettei N1

Lượng từ vựng siêu khủng để ôn thi N1, hay xuất hiện trong đề thi. Cảm giác trong này từ nào cũng có luôn ạ ^^

+Tiếng Nhật

21st Dec 2015

More

Học bộ thủ tiếng Nhật

Học kanji bằng việc phân tích theo các bộ ghép thành sẽ giúp chúng ta dễ thuộc hơn rất nhiều. Khi học ở trường hay ở trung tâm thì người...

+Tiếng Nhật

06th Dec 2014

More

Giáo trình 50 bài Shin no nihongo Đại học FPT 26-50

+Tiếng Nhật

30th Oct 2014

More

Giáo trình 50 bài Shin no nihongo Đại học FPT 1-25