Top phim hot: Phineas and Ferb; Bác Sĩ; Hậu Duệ Mặt Trời; Bạn Trai Tôi 500 Tuổi; Khi Người Đàn Ông Yêu; CEO Tài Ba

Tổng hợp Kanji N3

Giới thiệu

Biên soạn theo list kanji từ điển Mazi: http://mazii.net/#/jlpt

Ôn thi jlpt, nếu các bạn học thuộc hết kanji trước thì sau đó ôn từ vựng và đọc hiểu sẽ dễ hơn nhiều 😀

Level

Sắp xếp theo

Số từ trên một trang

Từ cần tìm
Ẩn/Hiện kanji
Ẩn/Hiện Hán Việt
Ẩn/Hiện kanji
Ẩn/Hiện Hán Việt
1
ÁI
2
ÁM
3
VỊ
4
5
DỊCH
6
VI
7
DỤC
8
NHÂN
9
DẪN
10
VỊNH
11
VIỆT
12
VIÊN
13
DIỄN
14
YÊN
15
VIỄN
16
ÁP
17
HOÀNH
18
VƯƠNG
19
HÓA
20
GIA
21
KHOA
22
QUẢ
23
QUÁ
24
GIẢI
25
HỒI
26
GIAI
27
HỘI
28
HẠI
29
CÁCH
30
XÁC
31
GIÁC
32
QUẢI
33
CÁT
34
HOẠT
35
HÀN
36
HOÀN
37
QUAN
38
CẢM
39
QUÁN
40
QUAN
41
QUAN
42
NHAN
43
NGUYỆN
44
NGUY
45
HỈ
46
47
KI
48
49
KI
50
QUY
51
52
NGHI
53
NGHỊ
54
KHÁCH
55
HẤP
56
CẦU
57
CẦU
58
CẤP
59
60
HỨA
61
CUNG
62
CỘNG
63
KHỦNG
64
CỤC
65
KHÚC
66
CẦN
67
KHỔ
68
CỤ
69
NGẪU
70
NGOA
71
QUÂN
72
HỆ
73
HÌNH
74
CẢNH
75
KINH
76
CẢNH
77
NGHÊNH
78
KHIẾM
79
QUYẾT
80
KIỆN
81
QUYỀN
82
HIỂM
83
NGUYÊN
84
HIỆN
85
HẠN
86
87
HỖ
88
NGỰ
89
NGỘ
90
GIAO
91
HẬU
92
QUANG
93
HƯỚNG
94
HẢO
95
HẠNH
96
CANH
97
CẤU
98
CẢNG
99
HÀNG
100
HIỆU