Top phim hot: Phineas and Ferb; Bác Sĩ; Hậu Duệ Mặt Trời; Bạn Trai Tôi 500 Tuổi; Khi Người Đàn Ông Yêu; CEO Tài Ba

Tổng hợp Kanji N2

Giới thiệu

Biên soạn theo list kanji từ điển Mazi: http://mazii.net/#/jlpt

Ôn thi jlpt, nếu các bạn học thuộc hết kanji trước thì sau đó ôn từ vựng và đọc hiểu sẽ dễ hơn nhiều 😀

Level

Sắp xếp theo

Số từ trên một trang

Từ cần tìm
Ẩn/Hiện kanji
Ẩn/Hiện Hán Việt
Ẩn/Hiện kanji
Ẩn/Hiện Hán Việt
1
ÁP
2
Y
3
VI
4
ỦY
5
DI
6
VỊ
7
Y
8
VỰC
9
ẤN
10
11
12
VÂN
13
DOANH
14
VINH
15
VĨNH
16
DUỆ
17
DỊCH
18
DUYÊN
19
DIÊM
20
Ô
21
ƯƠNG
22
ÁO
23
ÂU
24
HOÀNG
25
ỨC
26
ÔN
27
KHẢ
28
29
30
QUẢ
31
KHÓA
32
HÓA
33
GIỚI
34
KHOÁI
35
CẢI
36
GIỚI
37
HÔI
38
GIAI
39
BỐI
40
CÁC
41
GIÁC
42
CÁCH
43
NGẠCH
44
KIỀN
45
KHAN
46
QUYỂN
47
CAN
48
HOẠN
49
HOÁN
50
HÃN
51
CAM
52
QUẢN
53
GIẢN
54
PHẪU
55
HOÀN
56
HÀM
57
NGẠN
58
NHAM
59
HI
60
KY
61
62
QUÝ
63
64
KHIẾT
65
CẬT
66
NGHỊCH
67
CỬU
68
CỰU
69
CỰ
70
NGƯ
71
CẠNH
72
HIỆP
73
KHIẾU
74
CẢNH
75
HIỆP
76
KIỀU
77
HUỐNG
78
HUNG
79
CỰC
80
NGỌC
81
QUÂN
82
CẤM
83
KHU
84
NGUNG
85
QUẬT
86
HUẤN
87
QUẦN
88
QUÂN
89
KHUYNH
90
HÌNH
91
KÍNH
92
KHINH
93
VÂN
94
KỊCH
95
HUYẾT
96
KHOÁN
97
HUYỆN
98
KIÊN
99
HIỀN
100
HIÊN

Để lại comment