P&F chơi phi tiêu. Lawrence tranh tài xấu xa cùng Doof và Rodney