Gia đình Candace & Jeremy đến London. Candace làm thám tử