Candace cố gắng gia nhập Fireside Girl để kiếm vé ca nhạc